Българско училище "Райна Княгиня" Ирландия - Дъблин и Българско училище "Христо Ботев", Туламор, Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“

Нашата визия:

България е навсякъде, където сме ние и децата ни, наследниците на един велик народ!

Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“ е основана от учители - съвременни будители, които са посветени на мисията да съхранят българския дух и традиции тук, в гостоприемна Ирландия. Всеки един от основателите е и учител с дългогодишен опит в преподаването на български език на малки и големи.

Българско училище "Райна Княгиня" Дъблин и Българско училище "Христо Ботев" Туламор - лидери в обучението на деца и ученици присъствено и от разстояние

Ние Ви предлагаме

  • обучение по български език и литература за деца от 4 до 18 години;
  • занимания в група за 3-годишни деца;
  • обучение по история на България и география на България;
  • подготовка за полагане на изпит по български език като част от Leaving Certificate;
  • възможност за обучение онлайн;
  • извънкласни дейности по народни танци, арт, народно творчество, креативно четене и спорт;
  • удобно местоположение в центъра на Дъблин и Туламор.

Нашата цел е да създадем една вдъхновяваща среда, където ще учим заедно, ще споделяме и общуваме на български език.

Ще творим в нашата Арт занималня, ще танцуваме и ще се забавляваме.

Място за израстващи личности, съхраняващи българските ценности и традиции.

За всички български деца, които желаят да учат, да познават историята на България и нейния език, нейните колоритни традиции и култура.

Училищата са лицензирани и обучението се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието в България. Удостоверенията, които учениците получават след успешно приключване на обучението, улесняват включването им в българската образователна система при завръщане в родината.

 

Елате при нас! Очакваме Ви!

Организация на новата учебна година в Българско училище "Райна Княгиня"

Училищата „Райна Княгиня“ в Дъблин и Корк и "Христо Ботев" в Туламор функционират към Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“, която бе основана от учителския екип.

Към училище „Райна Княгиня“ в Дъблин съществуват следните класове и групи:

Подготвителна група 1 – с учител Петя Ангелова-Къруан и помощник-учител Елена Манолова;

Подготвителна група 2 – с учител Петя Ангелова- Къруан и помощник-учител Елена Манолова;

1 клас – с учител Валентина Лазарова; 

2 клас – с учител Валентина Лазарова;

3 клас – с учител Петя Сейменова;

4 клас – с учител Петя Сейменова;

6 клас – с учители Лиляна Станкова, Кремена Чинова, Явор Иванов;  

7 клас – с учители Цветанка Радева, Кремена Чинова, Явор Иванов; 

8 клас – с учител Зорница Гоган;

9 -10 смесен клас – с учител Цветанка Радева; 

10-11-12 клас – с учител Зорница Гоган.

Към училище „Райна Княгиня“ в Корк съществуват следните класове и групи:

Подготвителна група и 1 клас - с учител Валентина Николова;

2 клас - с учител Валентина Николова;

8 клас - с учител Валентина Николова

Към училище „Христо Ботев“ в Туламор съществуват следните класове и групи:

Подготвителна група - 2 и 3 клас - с учител Яна Златева;

4 и 5 клас - с учител Кремена Чинова

Учебните занятия се провеждат в ден събота в Дъблин и Корк и в ден неделя в Туламор.

Всички учители са правоспособни магистри и бакалаври в съответната образователна област, в която преподават.

За децата от Подготвителна/ Предучилищна група са предвидени по 4,5 учебни часа седмично по Български език.

Всички ученици в класовете имат по 4 учебни часа Български език и литература по програмите на МОН за българските училища в чужбина за съответните класове. Учениците от 5,6,и 7 клас имат и по два часа и половина седмично История на България или География на България, отново съобразени с програмите на МОН за българските училища в чужбина за съответните класове.

В училището се организират и извънкласни дейности. За децата от Подготвителна/ Предучилищна група се предлага един час извънкласна дейност - занимания в българска арт работилница 'Весели деца' с ръководител Петя Ангелова -Къруан. 
За учениците са оформени групи по народни танци, две групи българска арт работилница, група по креативно четене и група по творческо писане. 

Обособена е училищната библиотека. Каталогът на книгите в библиотеката е на разположение за всички ученици. 

Учебните и неучебни съботи за цялата година са изпратени на всички родители по имейл, а освен това са публикувани на уеб страницата на училището в меню „Календар

Studying at the Bulgarian School in Dublin: Investing in Your Child's Future

The Bulgarian School in Dublin is a unique educational institution, where Bulgarian children can learn according to the Bulgarian national curriculum, developed by the Bulgarian Ministry of Education. This school offers a unique opportunity for Bulgarian children living in Ireland to learn the Bulgarian language and culture.

The Bulgarian School in Dublin offers many advantages for children. Firstly, they will receive a high-quality education, based on the curriculum and program developed by the Bulgarian Ministry of Education. This means that students will receive the same education as their peers in Bulgaria, and will be well-prepared for their future studies.

In addition to a strong academic foundation, the Bulgarian School in Dublin also provides opportunities for students to develop their language skills and cultural awareness. Through various cultural events and activities, children can learn about their heritage and connect with the Bulgarian community in Ireland.

The school has two locations in Dublin and Tullamore, and also offers online tuition. This flexible approach allows children from all over Ireland to attend the school and receive a high-quality education, regardless of their location.

Investing in a Bulgarian education for your child has many long-term benefits. In addition to being well-prepared academically, children who study at the Bulgarian School in Dublin will also have a strong sense of their Bulgarian identity and cultural heritage. This will give them a unique perspective and a competitive advantage in their future studies and careers.

Furthermore, by learning the Bulgarian language and culture, children will have the opportunity to connect with their heritage and be able to communicate with family and friends in Bulgaria. This will also provide them with a valuable opportunity to understand and appreciate their cultural roots, which is an important part of personal development and identity.

The Bulgarian School in Dublin provides children with a unique opportunity to receive a high-quality education and develop their language and cultural skills. By investing in your child's education at the Bulgarian School, you are investing in their future and providing them with the tools they need to succeed academically and personally. So why not enroll your child today and give them the gift of a Bulgarian education!

Връзки GDPR