Българско училище "Райна Княгиня" Ирландия - Дъблин и Туламор Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“

Нашата визия:

България е навсякъде, където сме ние и децата ни, наследниците на един велик народ!

Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“ е основана от учители - съвременни будители, които са посветени на мисията да съхранят българския дух и традиции тук, в гостоприемна Ирландия. Всеки един от основателите е и учител с дългогодишен опит в преподаването на български език на малки и големи.

Българско училище "Райна Княгиня" Дъблин и Туламор предлага

  • обучение по български език и литература;
  • история на България и география на България;
  • подготовка за Leaving Certificate.

Нашата цел е да създадем една вдъхновяваща среда, където ще учим заедно, ще споделяме и общуваме на български език.

Ще творим в нашата Арт занималня, ще танцуваме и ще се забавляваме.

За всички български деца, които желаят да учат, да познават историята на България и нейния език, нейните колоритни традиции и култура.

Елате при нас! Очакваме Ви!

Организация на новата учебна година в Българско училище "Райна Княгиня"

Училище „Райна Княгиня“ функционира към Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“, която бе основана от учителския екип.

Към училището съществуват следните класове и групи:

Подготвителна група „Мечо Пух„ (3-годишни) – с учител Кремена Чинова
Подготвителна/ Предучилищна група – с учител Петя Ангелова- Къруан и помощник-учител Кремена Чинова
1 клас – с учител Валентина Лазарова;
2 – 3 смесен клас – с учител Петя Сейменова;
3-4 клас онлайн – с учител Елена Мур;
5 клас – с учител Лиляна Станкова; 
6 клас – с учители Цвети Радева и Красимира Иванова;
7 клас – с учители Зорница Гоган и Красимира Иванова;
8-9 смесен клас – с учител Цвети Радева; 
10-11-12 клас – с учител Зорница Гоган.

Подготвителна група - 1 и 2 клас - Туламор - с учител Елена Мур и помощник-учител Яна Златева
3 и 4 клас - Туламор - с учител Кремена Чинова

Учебните занятия се провеждат в ден събота в Дъблин и в ден неделя за онлайн обучението и за класовете в Туламор.

Всички учители са правоспособни Магистри и Бакалаври в съответната образователна област, в която преподават.

За децата от Подготвителна/ Предучилищна група са предвидени по 4,5 учебни часа седмично по Български език.

Всички ученици в класовете имат по 4 учебни часа Български език и литература по програмите на МОН за българските училища в чужбина за съответните класове. Учениците от 5,6,и 7 клас имат и по два часа и половина седмично История на България или География на България, отново съобразени с програмите на МОН за българските училища в чужбина за съответните класове.

В училището се организират и извънкласни дейности. За децата от Подготвителна/ Предучилищна група се предлага един час извънкласна дейност - занимания в българска арт работилница 'Весели деца' с ръководител Петя Ангелова -Къруан. 
За учениците са оформени групи по мултиспорт, народни танци и две групи българска арт работилница.
Часовете в българската арт работилница се водят от Валентина Лазарова и Красимира Иванова, часовете по народни танци от Кремена Чинова с гост- учител Пламена Чемширова, а часовете по мултиспорт - от Дани Смит.

В сградата на училището по време на учебния процес и на междучасията се спазват стриктно все още съществуващите изисквания на ейч ес си за почистване и дезинфекция за предпазване от КОВИД – 19 . 

Училищната библиотека е готова и функционира. Каталогът на книгите в библиотеката е на разположение за всички ученици. 

Учебните и неучебни съботи за цялата година са изпратени на всички родители по имейл, а освен това са публикувани на уеб страницата на училището в меню „Календар

Връзки GDPR