Българско училище "Райна Княгиня" Ирландия - Дъблин и Туламор Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“

Нашата визия:

България е навсякъде, където сме ние и децата ни, наследниците на един велик народ!

Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“ е основана от учители - съвременни будители, които са посветени на мисията да съхранят българския дух и традиции тук, в гостоприемна Ирландия. Всеки един от основателите е и учител с дългогодишен опит в преподаването на български език на малки и големи.

Българско училище "Райна Княгиня" Дъблин и Туламор предлага

  • обучение по български език и литература;
  • история на България и география на България;
  • подготовка за Leaving Certificate.

Нашата цел е да създадем една вдъхновяваща среда, където ще учим заедно, ще споделяме и общуваме на български език.

Ще творим в нашата Арт занималня, ще танцуваме и ще се забавляваме.

За всички български деца, които желаят да учат, да познават историята на България и нейния език, нейните колоритни традиции и култура.

Елате при нас! Очакваме Ви!

Организация на новата учебна година в Българско училище "Райна Княгиня"

Училище „Райна Княгиня“ функционира към Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“, която бе основана от учителския екип.

Към училището съществуват следните класове и групи:

Подготвителна/ Предучилищна група – с учител Петя Ангелова- Къруан в Дъблин и Красимира Иванова в Туламор;
1 клас – с учители Петя Сейменова в Дъблин и Красимира Иванова в Туламор;
2 клас – с учители Петя Сейменова в Дъблин и Кремена Чинова в Туламор;
3 клас - с учител Кремена Чинова в Туламор
4 клас – с учител Валентина Лазарова, Дъблин;
5 клас – с учители Цвети Радева и Красимира Иванова, Дъблин;
6 клас – с учители Зорница Гоган и Красимира Иванова, Дъблин;
7-8-9 клас – с учители Цвети Радева и Красимира Иванова, Дъблин;
10-11-12 клас – с учител Зорница Гоган, Дъблин.
1-4 клас Гранард - с учители Цвети Радева и Валентина Лазарова

Учебните занятия се провеждат в ден събота в Дъблин и в ден неделя в Туламор и Гранард.

За децата от Подготвителна/ Предучилищна група са предвидени по 4 учебни часа Български език.
Всички ученици в класовете имат по 4 учебни часа Български език и литература по програмите на МОН за съответните класове. Учениците от 5,6,7 клас имат и по един час История на България и един час География на България отново съобразени с програмите на МОН за българските училища в чужбина за съответните класове.

Всички учители са правоспособни Магистри и Бакалаври в съответната образователна област, в която преподават.

В училището се организират и извънкласни дейности. За момента за децата от Подготвителна/ Предучилищна група се предлага един час извънкласна дейност - занимания в Детски клуб-занималня 'Весели деца' с ръководител Петя Ангелова Къруан. За учениците в класовете има оформени групи по мултиспорт и българска арт работилница, като са предвидени по два учебни часа – по един за всяко от разписанията.

Часовете в българската арт работилница се водят от Валентина Лазарова и Красимира Иванова, а часовете по мултиспорт - от Дани Смит

В сградата на училището по време на учебния процес и на междучасията се спазват стриктно предписанията на HSE относно дистанция, почистване и дезинфекция. Установени са правила за движение в коридорите, стълбищата и общите помещения, ползването на общите части и тоалетните. В коридорите е въведена еднопосочна система на движение, общите части и спортната площадка се споделят в различни времеви слотове, в тоалетните са осигурени сапун, топла вода и сешоари.

Целият екип полага изключителни грижи за чистотата и безопасността на децата ни.

В процес на оформяне е каталог на книгите в библиотеката, която с много помощ от родители и приятели успяхме да създадем.

Заради пандемичната обстановка каталогът с наличните книги се поддържа онлайн. Децата избират книги онлайн, които се подготвят за тях, за да могат да ги отнесат вкъщи. 

Учебните и неучебни съботи за цялата година са публикувани в меню „Календар“.

Връзки GDPR