Links

Отново на училище - информация

https://www.gov.ie/en/campaigns/a128d-back-to-school/

Съвети за родителите

https://www.gov.ie/en/publication/2d3af-advice-during-covid-19-back-to-school-advice-for-parents/

Да предпазим детето си от вируса

https://www.gov.ie/en/publication/40e9c-protecting-your-child-from-coronavirus/

COVID-19: Отговори на Вашите въпроси преди започване на учебната година

https://www.gov.ie/en/publication/your-questions-answered/

Department of Education and Skills - последни публикации

https://www.gov.ie/en/publications/?q=&sort_by=published_date&organisation=department-of-education-and-skills&page=1
Връзки GDPR