Важна информация » План за провеждане на безопасно обучение

План за провеждане на безопасно обучениe

 

Общи положения

Всяко училище трябва да носи отговорност, да положи усилия и да гарантира безопасността, здравето и благополучието на всички членове на училищната общност - деца, родители и персонал.

Този план е формулиран така, че това да се случи по най-добър и ефективен начин.

Становището на Министерството на образованието в Ирландия е всички деца да се върнат в училище. За да се случи това, е нужно да бъдат въведени нови допълнителни мерки, които са формулирани в съдържанието на настоящия план.

Не е възможно изцяло да се елиминира рискът от инфекция. Със съдействието на всички членове на нашата училищна общност обаче, е възможно да се сведе до минимум рискът от внасяне на вируса в училище, както и неговото разпространение в училищната ни среда.

Нашият екип ще направи всичко възможно училището да бъде безопасно място за децата.

Очакваме разбиране, съдействие и спазване на правилата от страна на родители и ученици.

От изключително важно значение за безопасността и здравето на всички е родителите да не изпращат болни деца в училище.

 

Водене и взимане на учениците от училище:

Достъп в помещенията на училището ще имат само учениците и училищният персонал;

В класните стаи, коридорите и салоните няма да се допускат родители;

В определения начален час за класа на вашето дете, доведете детето до указания вход, на около 2 метра разстояние от вратата. Учителите ще дойдат да вземат своите ученици оттам и заедно с класа си ще влязат в сградата;

Когато свършат учебните занятия за съответния клас, учителите ще изведат учениците, откъдето родителите могат да ги вземат в посочения за това час. Това важи за всички ученици - от Предучилищна група, I-ви до ХII -ти клас включително.

Родителите трябва да спазват социална дистанция и да носят маски;

Освен сътрудничеството, ще се изисква и добра воля от всички ни, за да се гарантира, че правилата могат да бъдат приложени.

 

Класове в училище

Учениците от различните класове ще пристигат и ще си заминават от училище по различно време, за да се избегне излишен контакт;

Различните класове ще излизат в междучасие по различно време;

При необходимост ще се напомня на децата да спазват социална дистанция.

Хигиена

Преди да влязат в класните стаи и след междучасията, всички деца ще трябва да измият ръцете си с антибактериален сапун и течаща вода;

Пунктове за дезинфекция на ръце ще има на входа и в класните стаи;

След всеки клас, помещенията ще бъдат проветрявани, а училищното оборудване (чинове, масички), както и учебните пособия ще бъдат дезинфекцирани.

Лични вещи

Ще се изисква учениците от I-ви до XII -ти клас включително, да носят  собствени химикалки, моливи, гуми, флумастери и други учебни пособия, за да бъде избегнато споделянето им между учениците.

Споделено оборудване

При необходимост от споделяне на някои общи пространства и оборудване, почистването им ще се извършва на редовни интервали, за да се сведе до минимум рискът от разпространение на инфекция.

Учениците не трябва да посещават училище, ако имат симптоми на Covid-19.

 

Ученици, които не трябва да посещават училище:

Ако детето ви е в една от следните категории, то не трябва да посещава училище:

1. Деца, на които е поставена диагноза Covid-19;

2. Деца, които са били в близък контакт с човек, на когото е поставена диагноза Covid-19;

3. Деца, които имат съмнение за случай на Covid-19 и предстои резултат от тест;

4. Деца, които са били в контакт с лице, което има съмнение за случай на Covid-19 и резултатът от теста се очаква;

5. Деца, които са били посъветвани от медицински специалист да не посещават училище, поради здравословното си състояние;

6. Деца, завърнали се вкъщи след пътуване в чужбина и трябва да се самоизолират за период от 14 дни;

7. Деца, които като цяло не се чувстват добре, имат кашлица или температура над 38 градуса.

 

Подпомагане обучението на деца, които не могат да посещават училище

Ако детето не е в състояние да посещава училище за продължителен период от време, моля свържете се с учителя чрез имейл:

Ще Ви бъдат дадени насоки за работа и уточнения при нужда.

 

Действие при заподозрян или потвърден случай на Covid-19 в клас

Ако училището е уведомено, че близък човек от класа на вашето дете има съмнителен или потвърден случай на Covid-19:

  • Родителите на всички деца в класа ще бъдат уведомени;
  • Ще се прилагат изискванията на HSE за почистване и дезинфекция на класната стая и общите помещения, които са определени за такава ситуация.

Информираност на родителите

Съветваме родителите преди да доведат детето/ децата си на училище, да проверяват сайта на училището или Фейсбук страницата или имейлите си, защото всяка промяна на вида обучение (присъствено или онлайн), ще бъде отразявана.                                             

От изключително важно значение за спазване на реда в училище е съдействието на ученици и родители.                                                                                     

Училището не разполага с ресурс и правомощия на контролен орган и поради тази причина ще разчитаме изцяло на добрата воля на всеки един от Вас.

Благодарим Ви!

 

 

Връзки GDPR