Важна информация » Такси и плащания

Такси за обучение в Българско училище "Райна Княгина":

  • 220 евро за едно дете, посещаващо училището;
  • 400 евро за две (или повече) деца от едно семейство, посещаващи училището;
  • 240 евро за обучение онлайн.

Таксите могат да бъдат заплатени в брой или по банков път.

Account Bank: AIB

Account name: BULGARIAN ASSOCIATION FOR EDUCATION 'RAYNA KNYAGINYA' 

ADDRESS
397 THE SYCAMORES,
KILNACOURT WOODS,
PORTARLINGTON, CO. LAOIS

NATIONAL SORT CODE 93-32-95

ACOUNT NUMBER: 31148-071

IBAN: IE58AIBK93329531148071

При извършване на плащането е необходимо да отбележите име на детето и класа, в който се обучава. 

Краен срок за заплащане на таксите за обучение - 30 септември, 2021 година

Платена такса не подлежи на възстановяване, ако ученикът прекъсне обучението си в училището. 

Формуляр за записване на ученик.

GDPR