Важна информация » Такси и плащания

Такси за обучение в Българско училище "Райна Княгиня" - Дъблин и Корк:

  • 250 евро за едно дете, посещаващо училището;
  • 450 евро за две (или повече) деца от едно семейство, посещаващи училището;
  • 270 евро за обучение онлайн. (500 евро за две или повече деца от едно семейство, обучаващи се онлайн)
  • 470 евро за две (или повече) деца от семейство, едното от които се обучава онлайн.

Такси за обучение в Българско училище "Христо Ботев" Туламор:

  • 220 евро за едно дете, посещаващо училището;
  • 400 евро за две (или повече) деца от едно семейство, посещаващи училището;
  • 270 евро за обучение онлайн. (500 евро за две или повече деца от едно семейство, обучаващи се онлайн)

Таксите могат да бъдат заплатени в брой или по банков път.

Account Bank: AIB

Account name: BULGARIAN ASSOCIATION FOR EDUCATION 'RAYNA KNYAGINYA' 

ADDRESS
397 THE SYCAMORES,
KILNACOURT WOODS,
PORTARLINGTON, CO. LAOIS

NATIONAL SORT CODE 93-32-95

ACOUNT NUMBER: 31148-071

IBAN: IE58AIBK93329531148071

BIC:  AIBKIE2D

При извършване на плащането е необходимо да отбележите име на детето и класа, в който се обучава. 

Краен срок за заплащане на таксите за обучение - за Дъблин и Туламор - 30 септември, 2023 година, за Корк - 15 октомври, 2023 година.

Платена такса не подлежи на възстановяване, ако ученикът прекъсне обучението си в училището. 

Формуляр за записване на ученик.

Връзки GDPR