Международна научно-практическа конференция на АБУЧ "Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновации" 2020-10-26

Нашият екип участва в международната научно-практическа конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина под наслов "Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновации". Горди и щастливи сме, че форумът се откри с презентацията на Зорница Гоган и Веселина Семерджиева - Митърчева от БГ Школо "Васил Левски", Лондон, която беше на тема "Развиване на слушането като комуникативно умение в обучението по български език като чужд".

Благодарим на всички колеги за изключително полезния опит и добри практики, които споделиха. Изключитело практически насочени и полезни бяха презентациите в модулите "История и география" и "Извънкласни дейности". Конференцията се провежда онлайн с любезното съдействие на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

В отговор на проф. Танкова, как се справят учениците ни в горен курс с толкова сложни текстове, г-жа Петя Цанева поясни, че АБУЧ проследява учениците от нашите училища, които кандидатстват в български вузове или се явяват на матура и няма по-малка оценка от 4.85 на изпит по български език. Дори има оценка отличен и е жалко, че в България не си дават сметка за сериозността на нашата работа.

Бе отбелязана нуждата от обучение на учителите ни за работа с електронни платформи, ползването на електронни, виртуални ресурси. Продължаваме да очакваме обещания от години курс от МОН за директори/ръководители на училища в чужбина.

Всички участници в  конференцията: онези, които изнасяха докладите и всички, които слушаха, бяха на мнение, че най-важното, което ни мотивира, е обичта и отговорността към българските деца и техните родители. Огромното желание да предадеш любовта си на поколенията след теб, да ги запознаеш с богатствата на българските традиции, език и култура, да ги мотивираш да мислят като достойни наследници на своя народ. Това е най-важната задача, която стои пред българските училища в чужбина.

 

Връзки GDPR