СЪВМЕСТЕН ФОРУМ В СОФИЯ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И АБУЧ 2023-07-25

Екипът ни с удоволствие се включи в организирания от Национална научна програма Българистика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски' и Асоциацията на българските училища в чужбина форум "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина. Преподаване на български език и литература в чуждоезикова среда (5. - 12. клас)". Форумът е съвместна инициатива и се организира за пръв път, като разчита на богатата педагогическа опитност на учителите в българските училища в чужбина, на натрупания от тях "арсенал" от методи за оперативно справяне, но и на теоретичната компетентност и високата ерудираност на участващите изследователи. 

Екипът ни взе активно участие в проведения практикум за работа върху езиковите компетентности, успешни практики и проблемни зони.

Благодарим на организаторите и продължаваме участието си и във втория ден на форума утре

Връзки GDPR