ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2023-07-28

Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“ се включи в инициативата на Асоциацията на българските училища в чужбина за ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ. Събитията и инициативите създадоха възможност за приобщаване на голям брой българи, живеещи в чужбина, с цел съхраняване на историческата памет и националната идентичност. Една от инициативите бе превод на детска книжка „Левски в детските очи“ с автор Иван  Стоянов. Текстът беше разпределен между училищата по държави и ние направихме част от превода на английски език.

През 2023 г. се навършват 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски - демократ, революционер, създател на Вътрешната революционна организация. Юбилейната годишнина е възможност да се припомни и разкрие личността на Апостола, революционната му дейност, значението на неговите идеи и дълбоката им актуалност в нашето съвремие, като се стимулира българското общество за творческо и иновативно осмисляне на делото на Васил Левски, на неговите сподвижници и последователи.

Връзки GDPR