Петя Сейменова

Завършила Начална училищна педагогика с чужд език и Приложна психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

От 2011 годинa преподава Български език и литература в Дъблин, Ирландия. 

„За мен училището е място, където можеш да градиш с любов и разбирателство, да твориш и създаваш, да съхраняваш и предаваш, да събуждаш блясъка в очите и пламъка в сърцето на децата, когато учат и говорят за България.

 П. Сейменова

Кремена Чинова

Завършила е Българска фиология в Пловдиски университет "Паисий Хилендарски" и Бизнес мениджмънт, магистърска степен, към Технически университет, Дъблин - Талла Кампус. С осем годишен опит като преподавател по Български език и литература на деца, живеещи извън пределите на България.

"Целта, която трябва да имаме при възпитанието на младите хора, е образованието на сърцето, разума и ума."

Жан-Жак Русо

Валентина Лазарова

Завършва Предучилищна и начална училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив през 2014 година. От 2013 до 2015 г. паралелно изучава Индустриален бизнес и предприемачество в Химикотехнологичен и металургичен университет, София. Дипломирана също като магистър по Педагогическо взаимодействие и подготовка за училище в групите за предучилищно образование през 2017 г. и автор на научна статия на тема „Трудностите, които среща младият учител. Пътят от университета до детската градина”, публикувана в сборник на ПУ “Паисий Хилендарски“ 2017 г.

Професионално развитие: 2015 г. - 2016 г. - учител в ОДЗ 72 „Приказка без край“ , гр. София, Април 2017 г. - Юни 2020 г. - учител по Български език и литература в Българско училище „Азбука“ гр. Дъблин, Ирландия.

Цвети Радева

Завършила е Филологически факултет на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий”. Дипломира се с професионална квалификация  Учител по български и руски език, магистърска степен. Работила е 18 години като учител по български и руски език в прогимназиален етап и 7 години в Българско училище "Азбука", Дъблин.

“Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят. На един лекар му е позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден – с нови въпроси, идеи и приятелства. Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно.”

Джон У. Шлатър

Петя Ангелова Къруан

Завършила e Приложна лингвистика - английски и френски език във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". В България, в продължение на 12 години, от 1998 г. до 2010 г., e работила като преподавател по английски език с деца от различни възрастови групи. От 2012 г. до 2014 г. работи като помощник-учител в 1-ви - 4-ти клас в Българско училище "Азбука", Дъблин, Република Ирландия. От 2014 г. до 2020 г. работи като учител по български език на деца в детска и предучилищна група в същото училище.

"Няма по-голямо удоволствие и забавление от работата с деца, самият ти се превръщаш в дете, усмихнато, свободно, с разперени крила."  

Петя Къруан

Яна Златева

Завършила е Предучилищна и начална училищна педагогика във ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", след което и магистратура по специалността Публична администрация в същия университет. Има опит в работата с деца от училищна възраст като учител в частна занималня "Светулка" в гр.София. Работила е 4 години като начален учител в НУ "Св.св.Кирил и Методий" в гр.Нова Загора.

"Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят,ще започнат да питат. Тогава им дайте книга."

Дейвид Полис

Елена Манолова

Завършила е бакалавърска степен към Педагогически факултет на ''Тракийски университет'' в град Стара Загора, дипломирана с професионална квалификация ''Социален педагог''. Предстои ѝ завършване на магистртура в областта на началната и предучилищна педагогика. Открита към нови предизвикателства, настроена да работи в екип и да насърчава ученето и развитието както на себе си, така и на хората около нея.

"Учителят е сила, знание, грижа, любов, доверие и топлина! За мен професията ''Учител" носи всичко това, но и много повече! Тя дарява, окрилява, разбира и учи. Избрах тази професия за моето бъдеще и ще продължавам да я избирам!"

Явор Иванов

Завършил е История, бакалавърска степен през 2010 година в СУ "Климент Охридски", а през 2019 завършва магистратура по педагогика - Съвременни образователни технологии - с дипломна работа на тема "Същност и методи за справяне с агресивното поведение при учениците в 5-8 клас" . През 2013 година завършва Магистратура по древна история (Classics) в UCD Дъблин с дипломна работа на тема "Римското завладяване на Македония". Понастоящем е докторант втора година в СУ "Климент Охридски", Социални дейности, с тема на докторантурата - "Социалната работа с бездомни хора в България и Ирландия" (ценностни измерения). Автор е на различни публикации, като първата от тях (студия) е в Годишника на СУ за 2022 година "Ирландският опит в социалната система с бездомни хора". Автор е на книгата "Родени в Ада". 

"Водеща сила във всичко, което правя, е алтруизмът. Задачата на учителя е не само да даде знание на учениците, а да им помогне да се формират като пълноценни личности".  

Зорница Гоган

Завършила е Английска филология, магистърска степен, специалност Английски език и методика и Начална училищна педагогика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Работила е 11 години в България като начален учител, учител по английски език в начален курс и учител по английски език в среден и горен курс. От 2010 година работи за образованието и обучението на българските деца в Дъблин.

Ежегодно участва в конференции и обучителни семинари, организирани от Асоциацията на българските училища в чужбина, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Софийски университет "Св. Климент Охридски". Участва в обучения за придобиване на квалификационни степени, свързани с обучението по български език и литература в чуджоезикова среда, специфични и интерактивни методи на обучение в условията на билингвизъм.

От 2015 г. работи в ирландската образователна система. Обучава и подготвя ученици, които са заявили желание да положат изпит по български език като част от Leaving Certificate.

През 2018 година е удостоена с почетното отличие на Министерството на образованието и науката Неофит Рилски за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

В началото на 2019 година е поканена в екипа на проф. дпн Румяна Танкова - заместник-ректор на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и автор на учебниците по български език от 1 до 4 клас за България - и работи по създаване на учебни помагала за подпомагане на обучението в чужбина за втори, трети и четвърти клас, които са съобразени с Европейската езикова рамка, одобрени са от Министеството на образованието и науката и се издават от издателство "Просвета".

"Едно дете, един учител, една химикалка и една книга могат да променят света."

Малала Юсуфзай

Връзки GDPR