Петя Сейменова

Завършила Начална училищна педагогика с чужд език и Приложна психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

От 2011 годинa преподава Български език и литература в Дъблин, Ирландия. 
 

„За мен училището е място, където можеш да градиш с любов и разбирателство, да твориш и създаваш, да съхраняваш и предаваш, да създаваш блясъка в очите и пламъка в сърцето на децата, когато учат и говорят за България.

 П. Сейменова

 

Кремена Чинова

Завършила е Българска фиология в Пловдиски университет "Паисий Хилендарски" и Бизнес мениджмънт, магистърска степен, към Технически университет, Дъблин - Талла Кампус. С осем годишен опит като преподавател по Български език и литература на деца, живеещи извън пределите на България.

 

"Целта, която трябва да имаме при възпитанието на младите хора, е образованието на сърцето, разума и ума."

Жан-Жак Русо

 

Валентина Лазарова

Завършва Предучилищна и начална училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив през 2014 година. От 2013 до 2015 г. паралелно изучава Индустриален бизнес и предприемачество в Химикотехнологичен и металургичен университет, София. Дипломирана също като магистър по Педагогическо взаимодействие и подготовка за училище в групите за предучилищно образование през 2017 г. и автор на научна статия на тема „Трудностите, които среща младият учител. Пътят от университета до детската градина”, публикувана в сборник на ПУ “Паисий Хилендарски“ 2017 г.

Професионално развитие:

2015 г. - 2016 г. - учител в ОДЗ 72 „Приказка без край“ , гр. София

Април 2017 г. - Юни 2020 г. - учител по Български език и литература в Българско училище „Азбука“ гр. Дъблин, Ирландия.

Красимира Иванова

Завършила Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност История. Преподавала История на ученици в прогимназиален етап. Работила в Национален историко-археологически резерват и музей във Велики Преслав.

„Логиката може да ви отведе от точка А до точка Б, а въображението - навсякъде.“

Алберт Айнщайн

Цвети Радева

Завършила е Филологически факултет на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий”. Дипломира се с професионална квалификация  Учител по български и руски език, магистърска степен. Работила е 18 години като учител по български и руски език в прогимназиален етап и 7 години в Българско училище "Азбука", Дъблин.

“Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят.

На един лекар му е позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден – с нови въпроси, идеи и приятелства.

Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно.”

Джон У. Шлатър

Петя Ангелова Къруан

Казвам се Петя Ангелова Къруан, от гр. Русе. Завършила съм Приложна лингвистика - английски и френски език във ВТУ " Св. св. Кирил и Методий". В България, в продължение на 12 години, от 1998 г. до 2010 г., съм работила като преподавател по английски език с деца от различни възрастови групи. От 2012 г. до 2014 г. работих като помощник-учител в 1-ви - 4-ти клас в Българско училище "Азбука", Дъблин, Република Ирландия. От 2014 г. до 2020 г. работих като учител по български език на деца в детска и предучилищна група в същото училище.

"Няма по-голямо удоволствие и забавление от работата с деца, самият ти се превръщаш в дете, усмихнато, свободно, с разперени крила." 

П. Къруан

"Букварче

Имам си другарче

Книжка шарена, букварче.

То ме учи как да пиша и да мога да чета.

За да зная всичко, всичко за света".

Иван Мишев

Милена Папазова

Завършила специалност Психология в Софийски университет “Свети Климент Охридски”, магистърска степен с педагогическа правоспособност и професионална квалификация учител; и Следдипломна квалификация по Клинична и консултативна психология. С дългогодишен стаж като психолог, работила под супервизията на Българска асоциация по Арт терапия. От 2016 година организира Арт ателие за деца в Дъблин, а през 2019 година работи и като преподавател. Регистрирана като учител в Ирландия. Занимава се с терапия и обучение на деца с аутизъм.

“Светват ли очите ти, когато дете, твоето или друго, влезе в стаята? Защото това е, което децата търсят!”

Тони Морисън

Йорданка Михайлова Смит

Завършила Национална спортна академия “Васил Левски” в гр. София със специалност учител и треньор по волейбол, следдипломна квалификация в UCD в Дъблин. Работила е с различни възрасти деца повече от 10 години. Завършила и курсове по аеробика, каланетика и стречинг. 

Рaботила е 7 години в българско училище "Азбука", Дъблин.

“Най-важното за малките деца е да знаят ред. Особено ако сами си го определят.”

Любимите цитати на “Пипи дългото чорапче”

Галина Стоянова

Завършва своето професионално образование като учител със специалност – Предучилищна и Начална училищна педагогика, Иновационни технологии в предучилищното и началното училищно образование, магистърска степен, към Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

След дипломирането си работи като помощник начален учител и възпитател към Националното училище по изкуствата ”Добри Христов” ,Варна. Работи и като помощник-учител към ДГ ”Слънчо”, Варна.

Дипломира се и като музикант със специалност оперно пеене към Държавната музикална консерватория “Панчо Владигеров”, София, с бакалавърска и магистърска степени в класа на доц. Констанца Вачкова. Като сопрано е била щатен солист на Опера Русе. Гостролира на сцените на български и чужди оперни театри. Взима участие в майсторските класове на артисти със световна слава: Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Маргарита Лилова, Лучана Д’ Интино и Роберто Скандиуци. 


“Не можем да мислим творчески без свобода, да усвоим голямо количество учебен материал без любов. Никои велики постижения не са направени без любов.” – проф. Георги Лозанов

 

Зорница Гоган

Завършила е Английска филология, магистърска степен, специалност Английски език и методика и Начална училищна педагогика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Работила е 11 години в България като начален учител, учител по английски език в начален курс и учител по английски език в среден и горен курс. От 2010 година работи за образованието и обучението на българските деца в Дъблин.

Ежегодно участва в конференции и обучителни семинари, организирани от Асоциацията на българските училища в чужбина, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Софийски университет "Св. Климент Охридски". Участва в обучения за придобиване на квалификационни степени, свързани с обучението по български език и литература в чуджоезикова среда, специфични и интерактивни методи на обучение в условията на билингвизъм.

От 2015 г. работи в ирландската образователна система. Обучава и подготвя ученици, които са заявили желание да положат изпит по български език като част от Leaving Certificate.

През 2018 година е удостоена с почетното отличие на Министерството на образованието и науката Неофит Рилски за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

В началото на 2019 година е поканена в екипа на проф. дпн Румяна Танкова - заместник-ректор на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и автор на учебниците по български език от 1 до 4 клас за България - и работи по създаване на учебни помагала за подпомагане на обучението в чужбина за втори, трети и четвърти клас, които са съобразени с Европейската езикова рамка, одобрени са от Министеството на образованието и науката и се издават от издателство "Просвета".

"Едно дете, един учител, една химикалка и една книга могат да променят света"

Малала Юсуфзай

Връзки GDPR