Островът и талантите » по света »

III МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ЧЕТЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

III МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ЧЕТЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
 

Българско училище „АзБуки“ в Рим и Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ - Италия организира трето издание на Международния конкурс по четене на български език за 3 и 4 клас за деца в чужбина. Конкурсът, който е под патронажа на Асоциацията на българските училища в чужбина, ще се проведе онлайн.

Дата: 6 май 2023 г., събота, от 15.30 часа българско време

Конкурсът се организира с желанието да продължи традицията и да поощрява четенето на българска детска литература от деца, родени и обучаващи се в училища в чужбина. Мотивът за провеждането е обединяване на деца от български произход от други държави извън територията на България, както и училища, в които е застъпено обучението по български език.

В него могат да участват деца от трети и четвърти клас към училищата в чужбина. Допуска се участие по трима от клас за училище. Трима представители от трети клас, също трима представители от четвърти клас от училище. Достъп за участие имат деца от трети клас на възраст от 8 до 9 години, за четвърти клас – от 10 до 11 години.

Конкурсът ще се проведе в два кръга и три тура. Първият тур включва четене на познат текст, вторият - четене на непознат текст, а третият - четене на скоропоговорка.

Журито на конкурса включва преподаватели от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“, както и представител на Сдружение "Общество за култура и съпричастност - Щъркелите".

Краен срок за записване за участие - до 26 март 2023 г.
на следния имейл адрес: azbukibgscuola@gmail.com

Връзки GDPR