Островът и талантите » България »

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ "МЛАДИ ТАЛАНТИ"

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ "МЛАДИ ТАЛАНТИ"
 

Министерство на образованието и науката - НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - София организира за пореден път Международен детски фестивал "МЛАДИ ТАЛАНТИ". Във фестивала могат да участват деца и младежи до 19-годишна възраст, от музикални, театрални и танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа и др., от страната и зад граница.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ

„МЛАДИ ТАЛАНТИ“

24 - 29 април 2023 г., София

СТАТУТ

ЦЕЛИ:

Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от различните школи от страната и чужбина, приобщаване към културните ценности на танцовото, театралното, музикалното, приложното, фото изкуството и живописта, литературното творчество;

Издирване и популяризиране на млади таланти и предоставяне на възможности за творческа изява, взаимодействие и обмяна на опит, на добри практики, между различни състави, клубове и школи по изкуствата от страната и чужбина;

Запознаване с новите тенденции в областта на изкуствата;

Обогатяване и разнообразяване на репертоара на колективите в областта на изящното, музикалното, театралното и танцовото изкуства, разширяване на концертния им живот.

РЕГЛАМЕНТ:

Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции, читалища и други.

Фестивалът няма конкурсен характер. Изпълненията се представят пред публика и творчески комисии от утвърдени и водещи специалисти в различни жанрове на изкуствата.

Творческите комисии могат да удостоят с награди изявени изпълнения и постижения на състави, индивидуални изпълнители, художествени ръководители, хореографи, композитори, режисьори и автори, открояващи се сред участниците във фестивалната програма.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I възрастова група - до IV клас;

II възрастова група - от V до VII клас;

III възрастова група - от VIII до XII клас;

Смесени групи.

 

І. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ

/класически или характерен танц, балетна миниатюра/

СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ

/ неокласика, модерен балет, диско, джаз, рок/

УЛИЧНИ ТАНЦИ

/брейк, локинг, попинг, хаус, олд скул, кръмп и др./

СПОРТНИ ТАНЦИ

/сюжетен танц, дивертисмент (формейшън програма), формейшън програма (Lady)/

ФОЛКЛОРНИ ТАНЦИ

/сюжетен, камерен или тематичен танц, обработен или автентичен фолклор/

Всеки колектив/състав/формация, независимо от жанровете, в които участва, представя своите изпълнения с общо времетраене до 15 минути. Времето за изпълнения на солисти от същия колектив/състав/формация се включва в рамките на регламентираните 15 минути.

Индивидуални изпълнители представят програма до 3 минути в жанр по избор.

На сцена се представят до 25 изпълнители.

ІІ. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО:

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

КУКЛЕН ТЕАТЪР

МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР

ТЕАТЪР НА ДВИЖЕНИЕТО

ТЕАТЪР НА СЛОВОТО

РИТУАЛНО-ОБРЕДЕН ТЕАТЪР

Могат да бъдат представени театрални етюди до 5.00 мин., сцени от спектакъл със завършен характер до 30 мин., цялостни представления до 60 минути. Заявки за участие се изпращат в срок до 24 март 2023 г., в Националния дворец на децата на e-mail: young_talents_npc.bg@abv.bg. Очакваме да са придружени от видео-материал /за спектаклите с продължителност минимум 10 минути/, който да представя в максимална форма художественото ниво и качество на театралните изпълнения.

ІІІ. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО:

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

/хорове, камерни формации и солисти/

Класически хорове и камерни формации изпълняват до 3 песни: 1 от български композитор, 1 акапела и 1 по избор - с общо времетраене до 8 минути.

Солистите се представят с 2 изпълнения - 1 от български композитор и 1 по избор - в рамките на 5 минути.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА КЛАСИЧЕСКИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

/оркестри, камерни формации и индивидуални изпълнители/

Участниците изпълняват 2 или 3 пиеси - с общо времетраене до 8 минути.

НАРОДНО ПЕЕНЕ

/групи за автентичен фолклор, хорове, камерни състави и индивидуални изпълнители/

Народните хорове изпълняват две обработки, с или без съпровод, с времетраене до 6 минути.

Камерните хорове и соловите изпълнители се представят с 2 народни песни - /бърза и бавна/, с общо времетраене до 5 минути.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДЕН ИНСТРУМЕНТ

/оркестри, инструментални формации и индивидуални изпълнители/

Колективните изпълнения трябва да бъдат с времетраене до 15 минути.

Индивидуалните участници се представят с изпълнения с общо времетраене до 5 минути.

ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - ПОП, РОК И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

/вокални групи, камерни формации и индивидуални изпълнители/

Участниците представят 2 изпълнения /1 песен от български автор и 1 по избор/, с общо времетраене до 8 минути.

Допускат се максимум до двама индивидуални изпълнители за колектив.

Изпълненията на вокалните групи са на живо, с музикален съпровод или синбек. Плейбек и дублиране на солиста не се допуска.

ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ - ПОП, РОК, ДЖАЗ

Участниците представят 2 изпълнения /1 песен от български автор и 1 по избор/, с общо времетраене до 8 минути.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕСНИ, КОМПОЗИРАНИ ОТ ДЕЦА

Участниците представят изпълнения – детско творчество, до 2 песни с общо времетраене до 8 минути. Музиката и текста трябва да са създадени от деца. Единствено при аранжимента се допуска помощ от учител, ръководител или аранжор. Съпроводът може да е на пиано, китара, създаден с компютърна програма, а вокалното изпълнение е задължително от дете или детска вокална група.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 24 МАРТ 2023 Г., придружени от Декларации за информиранo съгласие (приложение към статута).

От една формация или колектив, от един художествен ръководител могат да се представят общо до 10 изпълнения, в това число и на индивидуалните изпълнители. За раздел „Театрално изкуство” – общо до 5 изпълнения!

Заявки за индивидуални изпълнители и за ансамбли/формации от една институция се подават отделно.

Изпълненията не трябва да са представяни в предишни издания на фестивала.

Зала „Бончо Бочев” е само за акустични изпълнения!

Заявките изпращайте на адрес:

1309 София, бул. "Александър Стамболийски" 191, Национален дворец на децата

или на e-mail: young_talents_npc.bg@abv.bg

За справки и допълнителна информация:

Тел.: 02/920 23 17, в. 413, 408, 404, 201; 02/929 28 95; 0878 29 33 64

e-mail: young_talents_npc.bg@abv.bg, www.npc-bg.org

ІV. ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА

ТЕМА: „Моят роден край ”

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Участниците изпращат до 3 творби с изображения, съдържащи сведения за характерни, традиционни обичаи, национални костюми; пейзажи, сгради, архитектурни обекти и паметници с местно и национално значение, с максимален размер на рисунките 35/50 см. (без ограничения във вида на материалите за рисуване).

ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Участниците представят до 3 експоната - скулптури, пластики, декоративни и приложни творби, дърворезба, керамика, текстил и други.

ФОТО ИЗКУСТВО

Участниците могат да представят до три черно-бели и цветни снимки отпечатани на фотохартия. Минимален формат на фотографиите - 20/30 см. Снимките не трябва да са представяни на други фото-конкурси.

Творбите и фотографиите се изпращат с информация за трите имена на автора, възраст, адрес, e-mail, телефон за връзка, образователна институция, читалище, школа/клуб, име на ръководител, населено място, държава; декларация за информиранo съгласие (приложение към статута) - в срок до 24 март 2023 г., на адрес:

1309 София, бул. „Александър Стамболийски“ 191, Национален дворец на децата.

Всички творби остават във фонда на Международния детски фестивал „Млади таланти“. С най-открояващите се ще бъде експонирана изложба в рамките на фестивала.

V. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

ТЕМА: „Моят роден край “

Участниците могат да представят до три текста в жанровете: разказ, стихотворение или есе, тематично свързани с историята (възникване на селището – исторически сведения, легенди и предания; значими личности, събития и културни паметници, родословни проучвания), етнографията и фолклора (поминък, характерни обичаи и празници, народно творчество), съвременни тенденции в развитието на родния край.

Творбите се изпращат в три екземпляра, придружени от следната информация: трите имена на автора, възраст, адрес, e-mail, телефон за връзка, образователна институция, школа/клуб, име на ръководител, населено място, държава; Декларация за информиранo съгласие (приложение към статута) - в срок до 24 март 2023 г., на адрес:

1309 София, бул. „Александър Стамболийски“ 191, Национален дворец на децата.

Всички литературни творби остават във фонда на Международния детски фестивал „Млади таланти“.

За справки и допълнителна информация:

Тел.: 02/920 23 17, в. 413, 408, 404, 201; 02/929 28 95; 0878 29 33 64

e-mail: young_talents_npc.bg@abv.bg; www.npc-bg.org

НАГРАДИ:

На отличени участници ще бъдат връчени плакети или предметни награди.

Всички формации и индивидуални участници ще получат грамота за участие.

По преценка на творческите комисии, ще бъдат определени и специални награди за изявени колективи и индивидуални участници в раздели: „Танцово изкуство”, „Музикално изкуство”, „Театрално изкуство”.

За раздели „Изобразително, приложно и фото изкуства”, „Литературно творчество” наградите се връчват по време на откриването на изложба „Млади таланти – 2023”, с творби на отличените участници.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО:

Ръководството за провеждането на Международния детски фестивал „Млади таланти” се осъществява от Министерството на образованието и науката (МОН) и Националния дворец на децата (НДД).

Организацията и провеждането на Фестивала се осъществява от НДД.

НДД създава условия за сигурността и безопасността на участниците във Фестивала. Ще се спазват всички противоепидемични мерки при провеждането на дейностите.

НДД осигурява озвучаването и обслужването на сценичните изяви.

НДД осигурява медицинско обезпечаване за дните на провеждането на Фестивала.

НДД осигурява медийно отразяване на събитието.

При необходимост НДД съдейства за осигуряването на транспорт до местата за участие (съгласно програмата).

НДД обобщава писмените заявки.

НДД организира резервации за нощувки, съгласно предварителна писмена заявка в определения срок.

10. НДД публикува предварителна програма на електронната си страница - www.npc-bg.org

11. Окончателната програма и графикът на участие се уточняват и определят на техническите конференции.

12. Размери на сцените в НДД: широчина – 11 м, дълбочина – 8 м. Подово покритие: Театрална зала – винил, Зала-фоайе - ламинат.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ:

1.Разходите за творчески комисии, материално-техническо, сценично и медицинско обезпечаване се поемат от организаторите (МОН и НДД).

2. Наградният фонд се осигурява от организаторите и спонсори.

3. Командировъчните разходи (транспорт, храна и нощувка) са за сметка на участниците.

4. Участниците да бъдат застраховани за времето на провеждане на Фестивала.

5. Ръководителите на групите носят отговорност за членовете на своите колективи, за спазване на дисциплина и вътрешен ред, за опазване на имуществото на НДД, както и за възстановяване на нанесени щети.

6. Участниците отговарят за своите костюми и реквизит.

7. Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване и тиражиране на Фестивала, както и на промени в програмата.

8. Всички записи като музикални носители да бъдат на флаш памет, с добро техническо качество.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Международен детски фестивал „Млади таланти” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия фестивал, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Национален дворец на децата.

Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на адреса на Национален дворец на децата – София 1309, бул. Александър Стамболийски 191 или на електронен адрес: npc.bg@abv.bg

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Националния дворец на децата, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

За справки и допълнителна информация:

1309 София, бул. „Ал. Стамболийски” № 191,

Национален дворец на децата

Тел.: 02/ 920 23 17, в. 413, 408, 404, 201; 02/929 28 95; 0878 29 33 64

Факс: 02/ 920 23 27

e-mail: young_talents_npc.bg@abv.bg

www.npc-bg.org

Връзки GDPR