Островът и талантите » по света »

Международно Младежко Биенале 2021-2022

Основната цел на форума е съживяване на колективната памет на българските общности в чужбина и младежите в България посредством възстановяване на материалните и нематериални културни паметници (като обичаи, традиции, художествени творби, архитектурни паметници, исторически места, личности, храмове и т.н.), които са пръснати из различните краища на света, където живеят наши сънародници.

С помощта на преподавателите от българските училища в България и чужбина, децата и учениците ще се превърнат в изследователи, откриватели и пазители на българските следи ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, които ще бъдат събрани и систематизирани в тематични албуми.

Биеналето се провежда под патронажа на Българска академия на науките, Министерството на образованието и науката на България, Българското посолство в Рим.

Художествените творби, с които участниците ще кандидатстват, трябва да представят някоя българска следа в държавата, града или местността, които населяват. Възстановявайки знанието за тези следи, те ще ги преоткрият в настоящето, за да ги пренесат и съхранят в бъдещето.

Специфичните цели са:

1. Насърчаване на интерес у младото поколение към културно – историческото наследство на българите и тяхната роля в контекста на европейската и световна култура.

2. Насърчаване на изследователския дух на участниците и стимулиране на творческия им заряд и въображение;

3. Формиране на чувството за принадлежност на децата и младежите от българските общности в чужбина към родината на техните деди, съхранявайки родовата памет.

4. Осигуряване на възможности за изява на младите творци, които чрез различни художествени средства и похвати пресъздават личното си виждане за откритите български следи извън пределите на България.

 

Регламент:

Конкурсът е индивидуален и колективен. Могат да участват деца и ученици от 6 до 18 год.,от всички български училища в чужбина и училищата в България, разпределени в три възрастови групи:

Първа възрастова група – 6 – 10 г. ;

Втора възрастова група - 11 – 14 г.;

Трета възрастова група - 15 – 18 г.

 

Тема на международното биенале:

Българските следи по света – с палитра, камера и слово

 

Участниците могат да участват в конкурса с една творба индивидуално или колективно.

Всяка творба задължително трябва да съдържа кратка презентация на български език (до половин страница), в която се описва българската следа, свързана с мястото, където се намира, причините за нейното присъствие там и други итересни факти.

 

Всяка творба се придружава от формуляр за участие, който да съдържа:

- трите имена на автора;

- клас, възраст;

- училище и ръководител;

- точен адрес, телефон на ръководителя или родителя;

- опис на изпратената творба.

 

Условия за участие:

Участващите в конкурса творби трябва до момента да не са публикувани в интернет, в списания или в други медии.

Собствеността върху тях да не се прехвърля, нито предоставя на трети лица, без съгласието на организаторите.

Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса творби, които са извън темата на конкурса.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация във формуляра за участие.

 

Приемане на регламента на конкурса

С изпращането на творбите и попълненият коректно формуляр за участие, участниците декларират, че са запознати

с регламента на биеналето и го приемат.

 

Жанров обхват на творбите:

- живопис

- графика/рисунка

- авторски филм

 

Критерии за оценяване:

- познания и разбиране на темата;

- находчивост и въображение;

- умение за работа с избраните художествени материали и изразни средства.

 

1.1. Живопис

Материали и техники: по избор.

Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту.

 

1.2. Графика/рисунка

Материали и техники: по избор.

Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту.

 

1.3. Авторски филм– заснет и монтиран от деца с различни устройства:

мобилен телефон, фотоапарат, камери с продължителност до 6 минути.

Участниците се състезават в 6 категории:

1 категория: филми, в които участват деца на възраст до 11 години

- индивидуални

- колективни

2 категория: филми, създадени от деца и младежи между 12 и 15 години

- индивидуални

- колективни

3 категория: филми, създадени от младежи между 16 и 18 години

- индивидуални

- колективни


Краен срок

Краен срок за изпращане на художествените произведения и филмите – 1 септември 2021 г. на email: scuolabulgara@gmail.com и на адрес:

AC”Paralel 43”

via Fulvio Bernardini, 50

00142 Roma

ITALIA

 

Номинации и награди

Участващите творби в конкурса ще бъдат оценени от жури, съставено от български професионалисти художници, писатели и режисьори, живеещи и творящи в България и чужбина. Критериите за оценка са: принадлежност към темата на биеналето, изпълнение, оригиналност, емоционално въздействие.

Творбите на всички участници ще бъдат включени в тематичен албум, за да бъдат съхранени тези ценни знания във времето. Всеки участник ще получи по един екземпляр от него, както и грамота за участие.

Творбите, участващи в биеналето ще бъдат експонирани на специално организирана изложба в Рим на 1 ноември 2021 г. - по повод Деня на народните будители, където ще бъдат обявени и резултатите.
Същата изложба ще бъде представена през юли 2022 г. в София, където участниците ще могат да получат лично или чрез представители на отделните училища своите награди на официалното откриване на изложбата. Деня и часа на откриването на изложбата в София ще бъде допълнително уточнен.

Информация за наградените творби, както и за наградите ще бъде публикувана във вестник „Азбуки“ и на сайта на БНУ „Асен и Илия Пейкови“ Рим, в графата конкурси: www.scuolabulgara.jimdo.com.

Наградният фонд ще бъде предоставен от български и международни организации под формата на предмети и ваучери за уикенди в България.

 

Споразумение

С изпращането на своите произведения и заявката на електронната поща за биеналето се приема, че участникът дава изричното си съгласие те да бъдат използвани по преценка на организаторите както в периодичния печат, така и в рекламни материали, популяризиращи международния форум; да участват в презентации в интернет пространството и в печатните и електронни издания на медийните партньори.

С участието си в конкурса авторите на отличени или наградени творби преотстъпват безвъзмездно на организаторите всички имуществени и неимуществени авторски права върху представените творби, ако изрично не е уговорено друго.

Общите и специфични за това биенале условия и изпратеният формуляр за кандидатстване от кандидата имат силата на договор между двете страни с всички права и задължения, произтичащи от Закона за задълженията и договорите в Република България.

 

Съхранение на личните данни

Предоставените лични данни ще бъдат ползвани единствено за целите на биеналето, в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на участниците в международното биенале и съответното им номиниране.

 

За информация:

БНУ“Асен и Илия Пейкови“ Рим

Ass.Culturale “Paralel 43”

via Fulvio Bernardini, 50

00142 Roma

ITALIA

www.scuolabulgara.jimdo.com

scuolabulgara@gmail.com

tel.+39 3483530943или + 359 888 06 05 72

От 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. българско време.

Връзки GDPR