Островът и талантите » по света »

Моята българска бродирана риза 2023

РЕГЛАМЕНТ

на VII Международен конкурс

„МОЯТА БЪЛГАРСКА БРОДИРАНА РИЗА – 2023“

Краен срок: 25 юли 2023 г.

За пета поредна година Международният конкурс „Моята българска бродирана риза“ се провежда с основната идея и инициатива – на 11 май всеки българин от всяко кътче на земята да се облече с бродирана риза, блуза, дреха, вратовръзка, на които има българска шевица и с която да се идентифицира като българин в деня на православния празник на светите братя Кирил и Методий. Желаем да създадем традиция – всяка година на този ден българската шевица върху облеклото на българите по света да занесе своите послания за благоденствие на всички народи и да разкаже за една малка, но силна с духа си европейска страна – България.

Период на провеждане : 25 април – 25 юли 2023

Участие:Участници могат да са деца и ученици от български произход от неделни и български училища от 5 до 19 годишна възраст.

Възрастови групи по категории:

За рисунка и художествен текст:

I група – от 5 до 9 години

IIгрупа – от 10 до 14 години

III група – от 15 до 19 години

За фотография и мултимедия:

I група – от 8 до 13 години

II група от 14 до 19 години

Категории за участие в конкурса:

1. Рисунка;

2. Творчески текст - жанр свободен;

3. Мултимедия;

4. Фотография на деца и младежи, облечени с българска бродирана риза.

Изисквания към творбите:

1. Рисунка на тема: „ Моята българска бродирана риза“. Техника свободна; рисунката може да бъде нарисувана с моливи, пастели, бои. Размери на творбата – по избор - А4 , А3 и др.

Задължително условие за участие – рисунката да не е участвала в друг конкурс!

2. Художествен текст на тема: „Моята българска бродирана риза“ - свободен избор - стихотворение, гатанка, приказка, есе, разказ и др.

3. Мултимедия (индивидуална или колективна творба), с продължителност от 3 до 10 минути.

4. Фотографии (индивидуални или колективни). Изискване за фотографиите – да бъдат във формат JPG, JPEG или PNG, с отлично качество, 300 dpi, с резолюция минимум 2500 рх по късата страна.

Награден фонд:

Всеки участник ще е удостоен с грамота за участие в конкурса.

Награждаване във всяка възрастова група с първо, второ и трето място.

Първо място получава бродирана риза и грамота.

Второ място получава материална награда и грамота.

Трето място получава материална награда и грамота.

Наградените с първа, втора и трета награда рисунки, художествени текстове, снимки (при позволение на родител) и мултимедии ще бъдат публикувани в Детско онлайн сп. „Щъркел“ (http://storks.biz/ ); на сайта на Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ и БУ „АзБуки“ в Рим и Колеферо, Италия, както и на страницата във Facebook:Българско в РИМ / КОЛЕФЕРО Училище, Моята българска бродирана риза.

Задължително условие за участие:

1. Попълване на декларация за съгласие и предоставяне на личните данни.

2. Декларция от родител за съгласие за предоставяне на рисунката, художественият текст, снимката и мултимедията да се използват за изложби, международни представяния и в публичното простространство.

3. Декларация, че творческата работа не е участвала в друг конкурс или състезателен форум.

Декларацията може да свалите оттук и тук. file:///C:/Users/mario/Pictures/Desktop/V%20%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B3%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%202021/%D0%94%20%D0%95%20%D0%9A%20%D0%9B%20%D0%90%20%D0%A0%20%D0%90%20%D0%A6%20%D0%98%20%D0%AF.htm

Други условия:

Рисунките, текстовете, фотографиите и мултимедиите от чужбина се изпращат едновременно по електронна поща (имейл адрес посочен долу) и по посочените адреси за изпращащите от чужбина и от България:

e-mail: moiatabgbrodiranariza@gmail.com

От чужбина: Адрес за кореспонденция: От България: 

                                                              Куриерска служба ЕКОНТ

00175 Roma, Italia ЕКОНТ- Камъшит

Via Vesricio Spurinna 105 sc. B гр. Силистра 7500

Rosa Merola - per concorso Коприна Върбанова 

                                                      Йорданова Тел: 0888245411

За връзка относно конкурса:

на тел. 0039 3280622266 - Мариола Георгиева

mariolagueorguieva@gmail.com Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

Име, възраст на дете:

Име на родител:

Име на творбата:

Училище и клас:

Град................................................,държава................................................,

Адрес за кореспонденция......................................................................................................

Телефон ...................................e-mail: ...................................................................................

1. Попълване на декларация за съгласие и предоставяне на личните данни.

2. Декларция от родител за съгласие за предоставяне на рисунката, художественият текст, снимката и мултимедия да се използват за изложби, международни представяния и публикация в публичното простространство.

3. Декларирам, че творческата работа не е участвала в друг конкурс или състезателен форум.

С настоящата декларация давам разрешение на организаторите на конкурса „ Моята българска бродирана риза- 2023“ да представят творчеството :

Рисунка/ художествен текст/ снимка/ мултимедията ми публично, като им предоставят авторските права и личните ми имена.

Споменатите организатори са: Културна асоциация“ Асен и Илия Пейкови“ с Българско училище „АзБуки“ в Рим и Колеферо, Италия.

Родителското ми разрешение за публикация изключва други права (като хонорар).

Дата ................. Подпис: ...................................................  

 

Връзки GDPR