Островът и талантите » България »

Международен фолклорен фестивал „Несебърски накит” Несебър, България

IX Международен фолклорен фестивал

„Несебърски накит” Несебър, България

9 - 11 юни 2023 г.

                             І. Общи положения: 

Цели на IX Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”

 2023 г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество 

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора                                         

                   ІІ. Организатори:

Организатори и домакини на IX Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2023 г. са Община Несебър и Народно читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

ІІІ. Право на участие във фестивала имат:

-  български и чуждестранни любители, самодейци и почитатели на фолклора от читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и други.     

       Участниците са разделени в следните категории:

      - индивидуални фолклорни изпълнители

     -  камерни фолклорни певчески формации /от дует до секстет/

     -  фолклорни певчески групи за автентичен фолклор 

     -  народни хорове за обработен фолклор

- фолклорни танцови състави, които изпълняват автентичен   фолклор  

      - фолклорни танцови състави, които изпълняват обработен фолклор

     -  клубове за народни танци 

     -  фолклорни инструменталисти  

     -  фолклорни ансамбли

        Възрастови групи:

І    възрастова група – до 12 г. 

ІІ   възрастова група – от 13 г. до 17 г.

ІII  възрастова група – от 18 г. до 25 г.

IV възрастова група  -  над 25 г.

Възрастта се определя към 09.06.2023 година.

IV. Правила за участие: 

      Участниците в IX Международен фолклорен фестивал 

„Несебърски накит” 2023 г.  представят програма, при следния 

регламент :

 

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

 

● Индивидуалните фолклорни изпълнители представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 5 минути.

 - препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)

 

●  Камерните фолклорни певчески формации представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 6 минути.

 - препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)

 

● Групи за автентичен фолклор представят две песни с времетраене до 8 

  минути.

- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)

 

● Народни  хорове за обработен фолклор представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 8 минути.

- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)

 

Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или синбек.

 

РАЗДЕЛ  ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

Автентичен танцов фолклор:

 ● Танцови групи, които представят автентични хора с времетраене до 10 минути.

Обработен танцов фолклор:

● Фолклорни танцови състави представят два танца с времетраене до 10 минути.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

 

 

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ

 

КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ

 

Клубове за народни танци  представят програма до 6 минути, която да включва две хора от една или повече фолклорни области.

 

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

 

 

РАЗДЕЛ МУЗИКА

 

НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

 

Участниците в раздел народни инструменти: кавал, джура гайда, гъдулка, тамбура, представят две изпълнения /бърза и бавна мелодия/ до 6 мин.

 

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ

         Фолклорни ансамбли /хор, оркестър, танцов състав/ се представят с програма до 15 мин.

         

V. Журиране и награди:

● Фестивалът има конкурсен характер.

● Изпълненията на участниците се наблюдават от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

Раздел музика – Народна песен – Народни инструменти:

Проф. акад. Милчо Василев – главен художествен ръководител на Академичен фолклорен ансамбъл при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив, композитор, диригент.

Д-р Ваня Монева – хоров диригент, преподавател в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” гр. София

Д-р Данислав Кехайов - народен певец, фолклорист

Раздел хореография:

Проф. д-р Антон Андонов - преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив, балетмайстор във фолклорен ансамбъл ,,Тракия” гр. Пловдив.

Доц.  Катя Кайрякова - преподавател в ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна,  художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен”.

●  Всички участници във фестивала получават  грамота за участие.

● На всички класирали се индивидуални фолклорни изпълнители, камерни формации, певчески групи, народни хорове, танцови състави, инструменталисти, клубове за народни танци и фолклорни ансамбли във всяка възрастова група  се присъждат диплом и статуетка.

●   Решението на журито е окончателно.

● Наградите са осигурени от Община Несебър и НЧ „Яна Лъскова 1905” Несебър

●  Парични награди

Гранд при – Раздел музика – Народна песен -  500 лв.

Гранд при – Раздел хореография– Народни танци -  500 лв.

VI. Финансови условия.

Всички участници във фестивала заплащат такса участие.

- за певчески групи, камерни формации, народни хорове, танцови състави, клубове за хора, фолклорни ансамбли – се заплаща такса участие от 

12 лв.(с ДДС) за всеки участник.

- за индивидуални фолклорни изпълнители и инструменталисти  – се заплаща такса участие от 20.00 лв.(с ДДС)

Такса участие се заплаща :

- по банков път

IABAN BG 65STSA93000003704999

BIG STSABGSF

- на място при регистрация на участниците

VІІ. Допълнителни разпоредби. 

● Редът на участие се определя от организаторите и не подлежи на промяна от участниците.

● Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.

●  Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците.

●  Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват  изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.

 

VIII. Място на провеждане

Амфитеатър „Жана Чимбулева” гр. Несебър – стар град

При лоши метеорологични условия – НЧ „Яна Лъскова 1905” Несебър

XIX. Контакти.

Община Несебър 

НЧ „Яна Лъскова 1905” гр. Несебър

тел./факс 0554 43159 

тел 055445714

e-mail: chitaliste_ns@abv.bg 

www.yanalaskova.org

GSM: 0894 300 931   Тодор Атанасов 

X. ПРОГРАМА.

 

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

 

ПЪРВИ ДЕН - 09.06.2023 г./петък/

09.00 ч. до 16.00 ч. – регистрация на участниците 

                                        НЧ  „Яна Лъскова 1905”

16.00 ч. до 18.00 ч. – техническа репетиция  

                                        Амфитеатър „Жана Чимбулева”

17.30 ч. до 22.00 ч. –     откриване на фестивала, конкурсна 

                                        програма както следва:

                                        Амфитеатър „Жана Чимбулева”

 

 

Раздел музика – Народна песен 

Първа възрастова група – Индивидуални изпълнители

 

Раздел музика – Народни инструменти 

Първа възрастова група

 

Раздел хореография – Народни танци 

Първа възрастова група – Автентичен танцов фолклор

 

Раздел музика – Народна песен 

Първа възрастова група – Групи за автентичен фолклор

 

Раздел хореография – Народни танци 

Първа възрастова група – Обработен танцов фолклор

      

Раздел музика – Народна песен 

Първа възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

 

Фолклорни ансамбли  

Първа възрастова група

 

Раздел музика – Народна песен 

Втора възрастова група – Индивидуални изпълнители

 

Раздел музика – Народни инструменти 

Втора възрастова група

 

Раздел хореография – Народни танци 

Втора възрастова група – Автентичен танцов фолклор

 

Раздел музика – Народна песен 

Втора  възрастова група – Групи за автентичен фолклор

 

Раздел хореография – Народни танци 

Втора възрастова група – Обработен танцов фолклор

 

Раздел музика – Народна песен 

Втора  възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

 

Фолклорни ансамбли 

Втора възрастова група

 

 

Раздел музика – Народна песен 

Трета възрастова група – Индивидуални изпълнители

 

Раздел музика – Народни инструменти 

Трета възрастова група

 

Раздел хореография – Народни танци 

Трета възрастова група – Автентичен танцов фолклор

 

Раздел музика – Народна песен 

Трета възрастова група – Групи за автентичен фолклор

 

Раздел хореография – Народни танци 

Трета възрастова група – Обработен танцов фолклор

 

Раздел музика – Народна песен 

Трета възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

 

Фолклорни ансамбли 

Трета възрастова група

 

Раздел хореография – Клубове за народни танци

 

ВТОРИ ДЕН - 10.06.2023 г./събота/

09.00 ч. до 16.00 ч. –  регистрация на участниците 

                                     НЧ „Яна Лъскова 1905”

11.00 ч. до 12.00 ч.  – семинар по български народни танци ръководен от 

                                      проф. д-р Антон Андонов и  доц.  Катя Кайрякова

                                      НЧ „Яна Лъскова 1905”

12.00 ч. до 13.00 ч -    методическа среща с ръководителите на

                                     вокалните състави ръководена от

                                     проф. акад. Милчо Василев и д-р. Ваня Монева

                                     НЧ „Яна Лъскова 1905”

15.00 ч. до 17.00 ч. –  техническа репетиция 

                                     Амфитеатър „Жана Чимбулева”

17.00 ч. до 17.30 ч. –  дефиле на участниците 

                                      НЧ  „Яна Лъскова 1905” – 

                                     Амфитеатър „Жана Чимбулева”

17.30 ч. до 22.00 ч. –  конкурсна програма, както следва 

                                     Амфитеатър „Жана Чимбулева”

 

Раздел музика – Народна песен 

Четвърта възрастова група – Индивидуални изпълнители

 

Раздел музика – Народни инструменти 

Четвърта възрастова група

 

Раздел хореография – Народни танци 

Четвърта възрастова група – Автентичен танцов фолклор

 

Раздел музика – Народна песен 

Четвърта възрастова група – Групи за автентичен фолклор

 

Раздел хореография – Клубове за народни танци

 

Раздел музика – Народна песен 

Четвърта възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

 

Раздел хореография – Народни танци 

Четвърта възрастова група – Обработен танцов фолклор

 

Фолклорни ансамбли 

Четвърта възрастова група

 

 

ТРЕТИ ДЕН - 11.06.2023 г./неделя/

12.00 ч. до 12.30 ч. – конференция на журито с ръководителите на

                                        певческите колективи   НЧ „Яна Лъскова 1905”

12.30 ч. до 13.00 ч. – конференция на журито с ръководителите на

                                        танцовите колективи   НЧ „Яна Лъскова 1905”

16.00 ч. до 18.00 ч. – техническа репетиция 

                                        Амфитеатър „Жана Чимбулева”

18.00 ч. до 22.00 ч. – награждаване, галаконцерт на наградените 

Амфитеатър „Жана Чимбулева”

Връзки GDPR