Островът и талантите » България »

Международен конкурс НОВИТЕ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ

Международен конкурс НОВИТЕ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ

Галерия „Пастелко“ и сп. „Щъркел“ обявяват МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС за нова авторска приказка и илюстрация на тема: НОВИТЕ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ Първо издание

РЕГЛАМЕНТ В конкурса могат да участват всички деца и младежи до 18-годишна възраст от всички страни по света и от Българските училища в чужбина.Творбата трябва да бъде изпратена на български и английски език. Преводите на авторските приказки ще послужат за последващо издаване на двуезична електронна книга с най-добрите творби.

В конкурса могат да участват творби, специално написани за конкурса „Новите приказни герои“. Творбите, които са били изпратени и номинирани в други конкурси, ще бъдат дисквалифицирани. Темата на конкурса е „Новите приказни герои“ – приказки за герои, несъществуващи в творчеството на други писатели.

Авторът на приказката може да бъде автор и на илюстрациите към текста, но за предпочитане е да има един автор на текст и един илюстратор – тази форма ще бъде толерирана в конкурса. Може да има и групови авторски приказки и няколко илюстратори. Относно литературния стил и техники за илюстриране – няма ограничения. Всеки е свободен да пише и рисува както пожелае, включително илюстрациите са бъдат във формата на мултимедии и анимации.

Допускат се и по-големи по обем творби, които могат да участват с отделна глава или откъс. Възможно е творбите да бъдат в начален етап на писане и илюстриране.

Конкурсните творби ще бъдат оценявани на 2 етапа.

Първият етап – широка селекция на творбите и илюстрациите. Тези творби, които попаднат в първата селекция, ще бъдат публикувани в Галерия ПАСТЕЛКО.

Втората селекция ще бъде измежду публикуваните творби. Те ще бъдат наградени на специална церемония в края на м. април в гр. София. Конкурсът се провежда в три възрастови групи: Първа група: от 5 до 9 години Втора група: от 10 до 14 години Трета група: от 15 до 18 години.

Материалите да се изпращат в електронен вид, рисунките – като снимки с отлично качество и висока резолюция, минимум 2000 рх по късата страна. Снимки с лошо качество няма да бъдат публикувани. Високата резолюция на снимките се изисква заради последващото им публикуване в книга с наградените творби и с оглед публични изложби, придружени с детски литературни четения. Творбите на участниците ще бъдат оценявани от петчленно жури. Краен срок: 3 април 2023 г. Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали: Апликационна форма (word); Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес;

Творбата на участника (в word – за текстовете, и в jpg. или png. формат – за илюстрациите); 5 любими снимки на участника, необходими за представянето му в (jpg. или png.) Снимките трябва да са представителни, а не случайно снимани на улицата, в басейна и пр. Те трябва да бъдат израз на интересите на участника или да подчертават неговите постижения, както и да притежават художествени качества. Творбите се изпращат на е-mail: pastelko.storks@gmail.com. Особено внимание отделяме за коректното попълване на документите. Апликационна форма, попълнена в друг от посочения формат или на ръка, няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде дисквалифициран. Точно се попълва пощенският адрес, имената на родител или ръководител, както и формата за контакти. Творбата трябва да бъде изпратена в word формат.

Не се допуска да е написана на ръка или в pdf формат.

Преводите на английски език не бива да бъдат преведени с гугъл преводач – такава творба ще се дисквалифицира.

За контакт и повече информация: Маргарита Друмева, E-mail: pastelko.storks@gmail.com. Тел.: 0877 85 77 33

Връзки GDPR